Aktuelno

Javni poziv za angažman konsultanta

By 02/06/2020 No Comments

U sklopu projekta „Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi – VICAPT“, MFS-EMMAUS, ured u Sarajevu, objavljuje konkurs za sljedeća radna mjesta: