Aktuelno

JAVNI POZIV

By 13/05/2019 No Comments

Za potrebe projekta „Zaustavimo nasilje nad djecom: Sprječavanje i rješavanje problema seksualne eksploatacije i nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“ (2018-2020) kojeg implementiraju UNICEF, Save the Children i MFS-EMMAUS (Konzorcijum za zaštitu djece), MFS-EMMAUS angažuje Konsultanta psihologa sa potrebnim iskustvom.

Zadatak Konsultanta psihologa će biti pružanje ciljane psihološke podrške, usluge intervencija u kriznim situacijama i upućivanje na dalju pomoć djeci žrtvama i njihovim roditeljima; kao i pomoć i podrška djeci, roditeljima i profesionalcima koji rade sa djecom pružanjem informacija i smjernica o kontaktima, iskustvima i sredstvima zaštite od štetnih online sadržaja i sadržaja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece.

POTREBNA STRUČNOST I ISKUSTVO

Minimalna stručna znanja i vještine:

  • kao minimum, univerzitetska diploma iz oblasti psihologije;
  • najmanje 2 godine iskustva u realizaciji sličnih zadataka, poželjno sa iskustvom u pružanju savjetodavnih usluga i radu sa djecom;
  • obrazovanje ili drugi formalni oblik obuke koji se odnosi na oblast zaštite djece;
  • dodatna ekspertiza koja se odnosi na savjetodavni rad sa djecom i/ili zaštitu djece od zlostavljanja putem IKT bit će razmatrana;
  • prednost će imati kandidati sa iskustvom u savjetodavnom radu sa djecom;
  • odlične komunikacijske vještine;
  • odlično poznavanje engleskog i bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika.

Zainteresovani kandidati trebaju pripremiti i poslati ponudu (sa prilozima) na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Ponuda se treba sastojati od sljedećih dokumenata:

  1. Odgovor na Javni poziv, sa tehničkom i finansijskom ponudom koja treba da sadrži opis rada i realizacije zadatka, kao i dnevni honorar za uslugu i broj planiranih radnih dana sedmično;
  2. CV (maksimalno tri stranice) koji navode relevantno iskustvo.

Kandidati zainteresovani za angažman više informacija mogu naći u Opisu posla dostupnom ovdje.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoje ponude na sarajevo@mfs-emmaus.ba najkasnije do utorka, 21. maja 2019. godine.

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ugovor: Ugovor o djelu

Datum završetka: utorak, 21. maj 2019