Aktuelno

Jačanje kapaciteta profesionalaca uključenih u borbu protiv trgovine ljudima.

By 07/07/2022 No Comments

U utorak i srijedu, 05. i 06.07.2022. godine, održana je multisektorska i multidisciplinarna radionica (Tabletop Exercise (TTX) za članove koordinacionih tijela i drugih predstavnika institucija sistema upućivanja za žrtve trgovine ljudima, u okviru projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, koji podržava USAID/INSPIRE i projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima”, koji podržava Evropska unija.