Aktuelno

Izrada Strateškog i akcionog plana za borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju

By 16/02/2021 No Comments

Projektni Konzorciji za zaštitu djece kojeg čine; UNICEF BiH, Save the Children i Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS), uz podršku Fonda za globalno partnerstvo, a u sklopu projekta “Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” u suradnji sa Federalnom upravom policije kao koordinatorom aktivnosti za FBiH pokrenuo je aktivnost za izradu: “Strateškog programa: Sigurnost djece u digitalnom okruženju u FBiH 2021 – 2024. i “Akcionog plana za borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju 2021-2024.”

Danas je održan prvi sastanak radne grupe u prostorijama Federalne uprave policije gdje su se imenovani predstavnici upoznali sa metodlogijom rada i definisali strateške cilje za oba dokumenta te su se definisali zadaci i daljne aktivnosti.

Na sastanku su se obratili predstavnici Konzorcija te prof.dr. Elmedin Muratbegović i upoznao prisutne sa metologijom izrade planiranih aktivnosti.