Aktuelno

Istraživanje informiranosti o trgovini ljudima u BiH

By 29/01/2022 No Comments

U proteklih 25 godina MFS-EMMAUS svakodnevno i u kontinuitetu potvrđuje opredijeljenost za borbu protiv trgovine ljudima te kroz saradnju sa nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima pruža direktnu pomoć žrtvama trgovine, aktivno učestvuje u izgradnji strateških dokumenata i politika suprotstavljanja trgovini ljudima i poboljšanju položaja žrtava u Bosni i Hercegovini, razvija ciljane obuke podrške profesionalcima državnog referalnog mehanizma u izgradnji kapaciteta za identifikaciju žrtava trgovine.

Prevencija trgovine ljudima je posebno u fokusu MFS-EMMAUS-ovih napora  te su aktivnosti planiranja i razvoja kampanja za podizanja svijesti namijenjene široj javnosti BiH posebno značajne.

U okviru projekta „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“ MFS-EMMAUS je uradio istraživanje o tome koliko građani Bosne i Hercegovine zapravo prepoznaju problematiku trgovine ljudima koje će nam poslužiti kao putokaz za razvoj kampanje kojom ćemo poboljšati informiranost stanovništva,  čime se takođe daje doprinos u borbi protiv ovog globalnog kriminaliteta.

Istraživanje informisanosti i osvještenosti o problemu trgovine ljudima u BiH provedeno je na uzorku od ukupno 1500 ispitanika (1000 ispitanika osnovnog uzorka koji su anketirani  telefonski te kontrolni uzorak od  500 osoba anketiranih putem online panela Seeintouch.ba). Na pitanje šta je trgovina ljudima, bilo je moguće dati više odgovora. Ispitanici su najčešće prepoznavali trgovinu ljudima  kod ponuđenih odgovora „kada je osoba prisiljena na pružanje seksualnih ili drugih usluga“ 68,2% i „kada je osoba oteta“ 67,0% dok prisilno prosjačenje i ugovorene brakove većina ispitanika ne prepoznaje. U prosjeku, tek 30%  ispitanika vjeruje da je trgovina ljudima u BIH prisutna u velikoj mjeri. Većina ispitanika iz glavnog uzorka (55,3%) misli da je trgovina ljudima u BIH malo prisutna. U odnosu na glavni uzorak svako četvrti ispitanik (26%) iz kontrolnog online uzorka ne zna u kojoj mjeri je trgovina ljudima u BIH prisutna dok je takvog mišljenja samo 4,6% ispitanika iz glavnog uzorka.

Sa druge strane, podaci kojima raspolaže Ured državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima o stanju trgovine ljudima u BiH iz 2021. godine su indikator koji zahtijeva da MFS-EMMAUS sa svojim kapacitetima nastavi  sa aktivnostima borbe protiv trgovine ljudima. Zvanične statistike prikupljene za BiH u 2021. godini pokazuju da smo imali 56 žrtava trgovine ljudima od kojih su 33 žene. Posebno je zabrinjavajući trend povećanja broja djece žrtava trgovine ljudima u prethodnih nekoliko godina , što se potvrdilo i podatkom da je u protekloj godini čak 49 djece bilo žrtvama trgovine ljudima. Od 56 žrtava trgovine ljudima, 53 žrtve su trgovci ljudima eksploatisali primoravajući ih na prosjačenje.

Kada se uporede podaci o tome kako trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini izgleda a šta stanovnici misle da je trgovina ljudima, jasno je da se aktivnosti na informisanju i podizanju svijesti moraju provoditi kontinuirano kako bi se uvećalo prepoznavanje rizika a samim time i prevencija postajanja žrtvom trgovine ljudima.

Šta je trgovina ljudima, koju su oblici i kako je možete prijaviti potražite na linku: https://www.facebook.com/EuropeanRC/photos/2973716606176421