Aktuelno

GLAS ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA JE GLAS ŽRTAVA KOJE TRAŽE SVOJA PRAVA

By 12/11/2021 No Comments

U okviru projekta Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima koji finansira Evropska unija a provodi MFS-EMMAUS, 10. i 11. novembra održana je radionica o zalagačkom radu. Na radionici je učestvovalo dvanaest organizacija civilnog društva aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima i rodno uvjetovanog nasilja kako bi ojačali kapacitete za postizanje bolje uključenost u javno donošenje odluka te utjecaj na razvoj politika za suzbijanje trgovine ljudima, rodno utemeljenog nasilja i pružanja kvalitetnih usluga žrtvama.

Učešće organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera donosioca odluka u procesima razvoja politika suzbijanja trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja povećava mogućnost da žrtve dobiju bolju zaštitu i kvalitetnije usluge.

Ovo je jedna u nizu radionica koja će doprinjeti da organizacije civilnog društva budu jači glas koji traži zaštitu ljudskih prava i neće dopustiti da žrtve trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja ostanu bez glasa i na marginama društva.