Aktuelno

ECPAT regionalne konsultacije za Istočnu Europu i Centralnu Aziju u Beču

By 15/05/2019 No Comments

ECPAT je međunarodna organizacija prava djeteta koja se isključivo fokusira na okončanje seksualne eksploatacije djece. ECPAT-ova rastuća mreža broji preko 100 organizacija civilnog društva u preko 90 zemalja. Korijeni ECPAT-a sežu iz 1990. godine kada je  pokrenuta kampanja kojom je okončana seksualna eksploatacija djece u azijskom turizmu. Od tada je ECPAT prerastao u svjetsku mrežu s međunarodnim sekretarijatom u Bangkoku.

ECPAT se zalaže za jačanje pravnog okvira za zaštitu djece te podizanje svijest javnosti o ovom pitanju.  Ova mreža ima partnere u privatnom sektoru kako bi spriječili zloupotrebu njihovih usluga te vrši mnoga naučna istraživanja kako bi bolje razumjeli ovaj zločin. Pored toga se bavi pomaganjem preživjelima i žrtvama da se pomire s onim što im se dogodilo i bolje razumiju njihova prava.

Predstavnici MFS-EMMAUS-a učestvuju u regionalnim konsultacijama koje se održavaju 15. i 16.05.2019. u Beču.  Organizacije i aktivisti iz 24 zemlje su se okupili kako bi razvili kolektivne strategije za postizanje ciljeva održivog razvoja- konkretnije cilja 16.2: Kraj zlostavljanja, eksploatacije, trgovine djecom.