Aktuelno

Dostupna online verzija Smjernica za pružanje mentalno zdravstvene i psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u BiH

By 18/06/2021 No Comments

MFS-EMMAUS je u sklopu projekta: „Prevencija trgovine ljudima kroz podizanje svijesti i pružanje psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u Bosni i Hercegovini”, koji podržava GIZ, razvio Smjernice za pružanje mentalno zdravstvene i psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u BiH. Online publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.sigurnodijete.ba/awareness-centar-resursi-dokumenti/

Cijenimo da će korist od ove publikacije imati policijski i granični službenici, stručnjaci centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje, službenici za podršku svjedocima u pravosudnim institucijama,  profesionalci iz nevladinog sektora koji pružaju različite oblike podrške i pomoći, kao i studenti.

Smjernice su kompatibilne i nadovezuju se na dokument Minimalni standardi za podršku žrtvama trgovine, posebno djece u Bosni i Hercegovini, koji smo izradili u namjeri da objedinimo osnovne (minimalne) standarde za pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima, koji su sadržani u međunarodnim dokumentima Ujedinjenih naroda i Vijeća Evrope. Preporuka je da se ova dva dokumenta (Smjernice za pružanje mentalno zdravstvene i psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u BiH i Minimalni standardi za podršku žrtvama trgovine, posebno djece u Bosni i Hercegovini) koriste zajedno.

Naime, iskustva pokazuju da kada je žrtvi osigurana pomoć koja se ogleda u smještaju u sigurnoj kući, pravnom savjetovanju, zdravstvenoj i psihološkoj pomoći, žrtva je spremnija da sarađuje sa organima gonjenja i svjedoči na sudu protiv trgovaca. U vezi s tim, Smjernice su kreirane poštujući multidisciplinarni i multisektorski pristup u radu sa žrtvama, sa fokusom na mentalno zdravlje i psihološku pomoć i podršku.

Poštujući činjenicu da u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima dolazi veći broj stručnjaka iz različitih institucija i organizacija, a da je osnovna intencija Smjernica briga za mentalno zdravlje, poseban dio ove publikacije posvećen je i očuvanju mentalnog zdravlja stručnjaka i profesionalaca.

Smjernice jasno upućuju i na poštovanje različitih prava žrtava trgovine ljudima, od kojih je u posebnom poglavlju IV Odgovorno izvještavanje o slučajevima trgovine ljudima obrađeno načelo poštivanja dostojanstva i privatnosti žrtve trgovine ljudima. Naime, strah od publiciteta i negativnih reakcija iz okruženja ostavljaju teške posljedice po mentalno zdravlje žrtava trgovine ljudima.

Borba protiv trgovine ljudima zahtijeva partnerstvo vladinih i nevladinih institucija i organizacija, te je vrlo važno unaprijediti tu saradnju kako bi se osigurao multidisciplinarni pristup u radu sa žrtvama trgovine ljudima. Također, nadamo se da će Smjernice dodatno afirmisati značaj mentalnog zdravlja i osnažiti saradnju između centara za mentalno zdravlje i drugih institucija i službi.