Seminar "Društvene mreže u sistemu obrazovanja – prednosti i mane"

By 04/09/2018 No Comments
Seminar "Društvene mreže u sistemu obrazovanja - prednosti i mane"
Seminar "Društvene mreže u sistemu obrazovanja - prednosti i mane" u organizaciji Udruženja nastavnika i profesora infomatike - eduIT i u suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Održan 11. januara 2013. godine u Sarajevu.