Aktuelno

Brošura- WeProtect Model Nacionalnog Odgovora

By 05/12/2018 No Comments

WeProtect globalni savez za zaštitu djece je, kombinirajući znanja i vještine različitih profesija i pristupa, sastavio brošuru namjenjenu primjeni u cijelom svijetu. Ova brošura predstavlja još jedan doprinos zaštiti djece u digitalnom okruženju širom svijeta.

U današnje vrijeme internet i razvoj tehnologije otvaraju nove mogućnosti za ljude da se povežu i uče na načine koje su u prošlosti bili nezamislivi. No nažalost stvaraju se i nove mogućnosti za one ljude koje žele nanijeti zlo djeci. S porastom korištenja internet i novih tehnologija poput live-streaminga, te preko 800 miliona maloljetnika koji koriste internet danas, ovaj problem je alarmantniji no ikada. Online seksualno iskorištavanje djece je product našeg vremena i moramo reagovati sada kako bi osigurali sigurnije online okruženje za djecu širom svijeta.  Munjevita ekspanzija digitalnih tehnologija i sve pristupačniji pristup internet je transformisao živote djece i mladih ljudi širom svijeta. Kako internet postaje sve pristupačniji, tako i nasilje usmjereno prema djeci poprima nove dimenzije koje nose strahovite posljedice koje mjenjaju živote. Inovacije u tehnologiji kao npr. šifrirane usluge i razvoj darknet-a su poslužili kao prednosti prestupnicima. Oni ih koriste, ne samo kako bi komunicirali i dijelili eksplictini materijal iskorištavanja djece online međusobno, već da bi međusobno afirmisali svoja djela i podržavali jedni druge. Pristup neograničenom prostoru za pohranjivanje koji je siguran i kojemu se može pristupiti od bilo kuda, čini počinjenje ovih zločina jednostavnijima i predstavlja novi izazov za istragu i sprovođenje zakona. Ovo predstavlja nadacionalni zločin jer prevazilazi državne granice te jedan prestupnik iz komfora svoga doma može manipulirati i iskorištavati ranjivo dijete koje je udaljeno hiljadama kilometara.

U srži strategije WeProtect  globalnog saveza je podrška državama da razvijaju koordinirani odgovor više strana uključenih u borbu za zaštitu djece, vodeći se Modelom Nacionalnog odgovora koje je razvio WeProtect.  Ovaj model bi trebao predstavljati shematski plan za nacionalne akcije, identificirajući mogućnosti  potrebne u svim sektorima i kreirajući najeefektivniji mogući koordinirani nacionalni odgovor. Iskustvo u radu s vladama i organizacijama je pokazalo da oni žele od WeProtecta da dijele svoja saznanja i informacije u vidu smjenica kako bi se trebalo ponašati u određenim situacijama. Ova brošura predstavlja prvi dokument ove vrste, ali svakako ne i posljednji. Kao dinamična organizacija, WeProtect uvijek gleda naprijed i razmišlja o načinima na koje mogu unaprijediti i ubrzati globalni respons na seksualno iskorištavanje djece.

Zaštita djece od iskorištavanja i zlostavljanja je svačiji posao. Seksualna eksploatacija djece online ne može biti adresirano od strane samo jedne države, kompanije ili organizacije već zahtijeva koordinirani globalni respons vlada, međunarodnih organizacija, tehnoloških kompanija i civilnog društva. UNICEF strateški plan za 2018-2021 nastavlja da se snažno fokusira na zaštitu djece od nasilja i iskorištavanja.

Na ovoj slici je prikazan Model Nacionalnog Odgovora gdje su prikazani različiti sektori i dimenzije koje uključuje problem iskorištavanja djece te u šta bi trebali usmjeriti svoje djelovanje kako bi se kretali prema stvaranju sigurnijeg okruženja za djecu i maloljetnike.