Aktuelno

Bosna i Hercegovina ponovo na nivou 2 na listi praćenja State Department-a

By 17/06/2020 No Comments

Bosna i Hercegovina se opet nalazi na listi praćenja na nivou 2. Prema Izvještaju State Department-a o trgovini ljudima za 2019. godinu, Vlada BiH nije bila uspješna u poduzimanju neophodne koraka u borbi protiv trgovne ljudima. Ukoliko se ne učini mnogo više i to u što skorijem vremenu BiH prijeti potencijalni pad na nivo 3 praćenja  što bi nanijelo veliku štetu BiH društvu tim prije što bi u tom slučaju američka vlada bila suočena sa ograničenjem u smislu pružanja tehničke pomoći, obuke ili razvojnih kapaciteta svim vladinim institucijama u BiH!

Danas su o ovoj situaciji razgovarali direktorica USAID-a u BiH Nancy Eslick i gospodin Samira Rizvo, državni  koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BiH a gospodin Rizvo je podijelio informacije i najnovija dešavanja u smislu napretka u reformi BiH mehanizma za upućivanje i koordinaciju nakon nedavnog usvajanja Strategije za borbu protiv trgovine ljudima u BiH (2020. do 2023. g) te se zahvalio na pomoći koju USAID-a pruža u tim aktivnostima. Zajednički zaključak je da za učinkovitije reagovanje BiH  naovaj problem potrebni dodatni zajednički napori.