Aktuelno

“Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!”

By 20/08/2019 No Comments

Upravo sa predstavnicima nevladinih organizacija. Predstavljanje priručnika „ Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: Priručnik za zastupnike žrtava“.

Cilj treninga je  edukacija i izgradnja kapaciteta organizacija kako da sprovedu monitoring i evaluaciju javnih institucija i organizacija, te ih uputiti kako da prikupe dokaze i analiziraju kvalitetu zakona, procedura i praksi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava.

Projekat “Balkans ACT Now!” se implementira u partnerstvu sa ASTRA-om iz Beograda, uz finansijsku podršku Europske komisije.