Aktuelno

Amber Alert Europe: Godišnja kampanja prevencije 2022.

By 29/04/2022 No Comments

Predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti-EMMAUS (MFS-EMMAUS) održali su koordinacioni sastanak 27.04.2022. u Sarajevu na kojem su bili prisutni predstavnici Federalne uprave policije, Interpol-a, Policije Brčko distrikta BiH i Ministarstva sigurnosti BiH.