Aktuelno

Obilježen ???????? ??? ????? ?????? ???????? ???????

By 18/10/2020 No Comments

Zajedničkim snagama sa Državnim koordinatorom Bosne i Hercegovine, kolegama iz organizacija civilnog društva i međunarodnim organizacijama obilježili smo ???????? ??? ????? ?????? ???????? ??????? a ukazali smo i na najnovije izazove i rizike od trgovine ljudima koje donose masovne migracije preko teritorije Bosne i Hercegovine.

“Kao i svake godine, danas počinjemo sa kampanjom za podizanje javne svijesti o prisustvu trgovine ljudima i načinu kako da se odupremo tom fenomenu te se nadam da ćemo kroz tu kampanju postići rezultate koji će nam omogućiti i da provedemo strategiju i akcione planove koji se razvijaju na svim novima vlasti ali i podići svijest među stanovništvom i među potencijalnim žrtvama. Kako se ova pojava može i treba prepoznati i kako reagovati na slučajeve trgovine ljudima u našim zajednicama i institucijama i organizacijama koje su uključene u borbu protiv ovog problema,” istakao je pomoćnik ministra sigurnosti BiH za međunarodnu saradnju i evropske integracije Samir Rizvo.

Svakodnevno se susrećemo sa informacijama o pojavi novijih trendova trgovine ljudima povezanih sa masovnim migracionim tokovima i lancima krijumčarenja migranata preko teritorije BiH. Trgovina ljudima i eksploatacija su među najvećim problemima migranata, međutim broj žrtava koje su formalno identifikovane u Bosni i Hercegovini ostaje izuzetno nizak.

“Radimo iz ubjeđenja da je svaki život važan te da svako ljudsko biće ima pravo na dignitet i slobodu. Niko nema pravo da ga eksploatiše, naročito ne djecu koja su danas u našoj zemlji najviše izložena trgovini ljudima, posebno prisilnom prosjačenju, prisilno ugovorenim brakovima i radnoj eksploataciji. Sve naše aktivnosti usmjerene ka poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima, osiguranju poštivanja njihovih ljudskih prava i podrške njihovoj reintegraciji u društvo,” saopćila je Amela Efendić, šefica ureda MFS-EMMAUS-a, te se zahvalila na pomoći Američkoj agencija za međunarodni razvoj (USAID) i svim ostalim donatorima na povjerenju i ukazanoj podršci u realizaciji trenutnih projektnih aktivnosti koje  fokus stavljaju žrtvu i zaštitu žrtava ovog krivičnog djela.

Obilježavanje ??. ??????? ove godine iskoristili smo da pošaljemo snažniju poruku da je trgovina ljudima kršenje osnovnih ljudskih prava i da se samo kroz zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u procesu – institucija, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i tijela, možemo efikasno suprotstaviti.