Mladi ljudi vole da koriste mobilne telefone je im oni daju osjećaj nezavisnosti i mogućnosti planiranja određenih aktivnosti. Također mogu se zabaviti sa mnogim igricama, melodijama, te slikama koje mogu i sami praviti; mogu praviti profile na društvenim mrežama, na njima objavljivati razne statuse, fotografije i linkove koje žele dijeliti sa svojim prijateljima.

BROJ MOBILNOG TELEFONA

Najbolje je da vaš broj dajete samo svojim prijateljima koje znate u pravom životu. Ako vaš broj imaju osobe koje vi ne poznajete, postoji mogućnost da će vas one uznemiravati na neki način.Ovo je upravo i razlog zbog kojeg ne bi trebali stavljati vaš broj na profile na mrežama (kao što su Facebook i Twitter).

POSTAVKE LOKACIJE

Pazite da li vam je lokacija uključena kada nešto objavljujete na internetu ili se dopisujete sa nekim jer se nikada ne možete tačno znati do koga će ta informacija doći – potencijalnog pedofila koji je upratio kuda se krećete, potencijalnog lopova koji zna kada je vaš stan/kuća prazan, i slične.

PRISTUP KAMERI

Kao i za lokaciju, mnoge aplikacije i igrice traže od vas pristup vašim podacima, kontakt listi, galeriji i kameri. Ukoliko to odobrite, to može prouzrokovati niz problema, od toga da vaše privatne informacije završe na internetu, preko toga da vaše privatne fotografije budu objavljene negdje pa čak i do toga da budete konstantno špijunirani kroz vlastitu kameru mobitela, a uz pomoć nekih programa i snimljeni.

SVE ŠTO JEDNOM POŠALJETE ZAUVIJEK JE NA INTERNETU

Uvijek imajte na umu da ono što je poslano,objavljeno, pogledano na internetu, zauvijek ostaje na internetu , i kad-tad se te informacije mogu obiti o glavu. Pazite kome šaljete kakve slike, sa kim i kako razgovarate i sjetite se da na internetu nikada nismo previše oprezni.

UZNEMIRAVANJE

Ako dobijate nepoželjne ili uvrijedljive tekstove, obratite se odrasloj osobi kojoj vjerujete. Ako mislite da određene osobe imaju namjeru da vas direktno uznemiravaju, pogledajte dio o cyberbulling-u na našoj stranici, na kojoj u svakom trenutku možete potražiti pomoć ili savjet, www.sigurnodijete.ba.

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj