Internet može biti fantastično mjesto za djecu i mlade na kojem se mogu povezati sa svojim prijateljima, otkriti nove stvari i biti kreativni. Međutim “prijatelji” koje upoznaju online ne moraju uvijek biti one osobe kojima se predstavljaju. Ovo može biti teško za shvatiti nekoj djeci.

Online grooming je proces u kojem odrasla osoba koja ima seksualni interes za djecu pristupa djeci online, s namjerom ostvarivanja neke veze s tim djetetom. Ovo se radi obično s ciljem da pridobiju dijete na sastanak “uživo” i svjesno im naškode.

Groomeri su veoma vješti u tome što rade, i često se sprijatelje s djetetom tako što se pretvaraju da vole iste stvari, imaju iste hobije i sl. Koriste lažne profile i fotografije i često se pretvaraju da su vršnjaci djece s kojom razgovaraju. Djeci može laskati pažnja koju im poklanjaju. Ponekad znaju ponuditi djeci pomoć u online igrici da bi im dijete otkrilo podatke o kreditnoj kartici roditelja ili nekog drugog člana porodice. Dijete skoro nikada nije svjesno onoga što se zaista dešava kada se desi  ovakva situacija.

Savjeti za roditelju

  1. Razgovarajte sa svojim djetetom o razlici između prijatelja koje znaju uživo i osoba koje poznaju samo online. Potrebno je naglasiti da koliko god je osoba ljubazna, da je to ipak stranac i da nikada ne mogu vjerovati takvim osobama jer je veoma lako lagati o svome identitetu online
  2. Može biti veoma teško prepoznati ako se vašem djetetu dešava “online grooming”. Obratite pozornost na potencijalne promjene u ponašanju npr. ako postanu tajnoviti u vezi toga šta rade online, ukoliko vidite neke neobjašnjive poklone ili ako se sastaju sa prijateljima na neobičnim mjestima.
  3. Razgovarajte sa svojim djetetom i pomozite mu/joj da kritički razmišlja o online prijateljima. Podsjetite ih da nikada ne šalju svoje slike strancima online.

Ukoliko ste zabrinuti da vaše dijete ima ovaj problem, važno je da istražite taj problem i ukoliko postoji da ga prijavite. Za više savjeta možete se obratiti savjetodavnoj liniji Helpline.

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj