CYBERBULLYNG

Cyberbullying je termin koji se koristi kada neko putem interneta vrijeđa druge osobe. Također, povrijediti druge možete i upotrebom mobitela, slanjem ružnih poruka ili uvredljivih poziva.

GROOMING

Grooming (pripremanje) obično počinje komunikacijom na internetu gdje se odrasli lažno predstavlja, te nastoji zadobiti povjerenje djeteta tako što se čini ozbiljno zainteresovan za ono što dijete voli ili ne voli.

Često, osoba koja ima lose namjere prema djeci, ili koja želi da razgovara sa njima radi svojih zlih interesa će tražiti mlade osobe koje žele da pronađu prijatelje, pretvarajući se da je neka druga osoba, sličnih interesa i godina.

SEXTING

Odnosi se na razmjenu obnaženih fotografija i neprikladnih SMS poruka putem mobitela, ali i putem Interneta.

SEXTORTION

Sextortion je oblik ucjene i prijetnje privatnim fotografijama i/ili informacijama.

Najčešće te fotografije i informacije ima osoba koja se lažno predstavila u cilju da što više sazna o vama, da bi vas mogla ucjenjivati kasnije.

OSTALI POJMOVI

Adresa – svakoj web stranici na Internetu se dodjeljuje jedinstvena prepoznatljiva adresa. Adresa se označava i kao URL (Uniformed Resoure Locator).

Konekcija – veza, spoj; ostvareni put za izmjenu informacija.

E-mail – elektronička pošta– vrsta komunikacije gdje se elektronička poruka pošalje na udaljenu lokaciju i drugi je korisnik prima preko jedinstvene vlastite e-mail adrese.
Također, preko e-maila možete poslati, kao dodatak (attachment) tekstualnoj e-mail poruci sve vrste dokumenata: kolor fotografije, filmove, animacije, Word, Excel dokumente itd.

Takve dokumente protokol spakira i transportira kako on zna, a vi ih na obje strane možete gledati u aplikacijama u kojima su napravljene ili koje podržavaju njihov originalni format. Animaciju, film, pa ni kolor fotografiju ne možete prenijeti preko faksa.

Firewall – osigurava tvrtkinu ili organizacijsku unutrašnju mrežu od neovlaštenih vanjskih pristupa. (najčešće Internet “hackera”, zlonamjernih korisnika Interneta)

Google – jedan od najboljih servisa za automatsko indeksiranje i pretraživanje web stranica.

Internet – veliki broj međusobno spojenih (inter-connected networks) računalnih mreža gdje se koriste TCP/IP protokoli i koja je evoluirala od ARPANET-a iz kasnih ‘60-tih i ranih ‘70-tih.

Internet: (Malo slovo i) Svaki put kad spojite 2 ili više računalne mreže, imate internet. Kako popularnost Interneta raste, mnogi alati korišteni na Internetu koriste se u privatnim mrežama.

Network – dva ili više povezanih računala sposobnih za dijeljenje izvora podataka.

Server – unutar mreže, server čini datoteke dostupne klijent programima lociranima na drugim računalima kada ih se zatraži.

Spam – neželjene ili primateljima nevažne poruke elektroničke pošte, koje se šalju na više slučajno odabranih adresa korisnika mreže ili na adresu jedne tematske skupine.

Surfing – surfanje– popularna metafora za opisivanje istraživanja Interneta.

Virus – virus je virtualno zlo. To je program koji se može samostalno umnožavati i pri tom može, ali i ne mora raditi štetne radnje. Mogu se prebacivati s računala na računalo preko Interneta ili drugih mreža, zaraženih disketa ili CD-a.

World Wide Web (WWW ili Web) – multimedijalni, mrežni uslužni program koji se temelji na hipertekstu, u kojem se odabirom ključnih riječi automatski prelazi u druge, hipervezama povezane dokumente.

Yahoo – Internet servis za pretraživanje, a temelji se na katalogu s indeksiranim sadržajem. Autori su mu David Filo i Jerry Yung, sa sveučilišta Stanford, SAD.

Blog – lični dnevnik na Internetu. Sama reč “Blog” je nastala skraćivanjem dve reči – Web Log, što bi se moglo prevesti kao Web dnevnik (diary).Blog može biti i profesionalno pisanje o nekoj određenoj temi.Termin Blog u engleskom jeziku znači istovremeno i kreirati (praviti) Blog, kao glagol (to blog). Na blogovima se pored pisanja tekstova, mogu postavljati fotografije, filmovi i muzika.

Facebook – facebook spada u red socijlnih mreža, odnosno mreža za komunikaciju. Postoje i druge mreže kao što su: Twitter, Instagram, LinkedIn, My Space, Google +…

Anti-virus – Program koji pomaže u uništavanju virusa koje imate na kompjuteru.

Računarski crvi – računarski crvi su računarski programi koji umnožavaju sami sebe. Pri tome koriste računarske mreže da bi se kopirali na druga računare, često bez uticaja čoveka.

Za razliku od virusa, za svoje delovanje ne moraju inficirati druge programe. Mogu stići i kao fajl u mejlu te im pristup računaru omogućuju propusti u operativnim sistemima i aplikacijama. Crvi otežavaju rad mreže, a mogu oštetiti podatke i smanjiti sigurnost računara.

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj