Formular za monitoring prijavljivanja slučajeva nasilja u digitalnom okruženju

Ovaj formular služi za monitoring i evaluaciju učinka. Ovim formularom se ne podnosi direktno prijava već njima osoba koja ga popunjava izvještava o tome kome je i šta prijavila

Navedena polja nije obavezno popuniti/Obrazac može biti popunjen potpuno anonimno.