ŠTA SU DJEČIJA PRAVA?

Dječija prava su ljudska prava  ali se ona odnose na osobe do 18. godine starosti. Ona su posebno izdvojena i naglašena zbog toga što je ovo razdoblje posebno važno u životu osobe. Kršenje prava u toj dobi može negativno utjecati na cijeli budući život osobe.

Dakle, DIJETE je osoba starosti do 18 godina života.

Država, odnosno mjesto u kojem dijete živi, mora osigurati djetetu siguran život i poštivanje njegovih prava. Također, ta se obveza odnosi i na sve odrasle koji moraju štiti djecu i pomagati im u ostvarivanju prava.  Djeca su osobe koje nemaju toliko znanja i mogućnosti štiti sama sebe, ona se trebaju međusobno pomagati u zaštiti prava ali ipak ponajviše im je potrebna pomoć odraslih.

Tako su se gotovo sve države svijeta zajednički dogovorile da će poštivati i štititi jednaka prava djece. Ta prava su napisali u dokumentu Konvencija o pravima djeteta, te odredili načine na koje se treba odnositi prema djeci.

SVA DJECA IMAJU JEDNAKA PRAVA!

Svako dijete, bez obzira na to tko je, gdje živi, čime mu se roditelji bave, kojim jezikom priča, koje je vjere, je li dječak ili djevojčica, iz koje kulture potječe, ima li neku teškoću u razvoju, je li bogato ili siromašno ima jednaka prava.

Ni prema jednom djetetu ne smije se postupati nepravedno iz bilo kojeg razloga. Svi odrasli trebaju postupati onako kako je najbolje za tebe. Kada odrasli donose odluke, trebaju misliti na to kako će njihove odluke utjecati na djecu.

Država (mjesto u kojem živiš) ima odgovornost osigurati zaštitu tvojih prava. Mora pomoći tvojoj obitelji da zaštiti tvoja prava i stvori okolinu u kojoj možeš rasti i razviti svoje potencijale.

Tvoja porodica ima odgovornost pomoći ti da naučiš ostvarivati svoja prava te osigurati njihovu zaštitu.

(Reference: Konvencija UN-a o pravima djeteta na jeziku bliskom djeci)

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj