KAKO MLADI KORISTE MOBILNE TELEFONE?

Mladi ljudi vole da koriste mobilne telefone je im oni daju osjećaj nezavisnosti i mogućnosti planiranja određenih aktivnosti. Također mogu se zabaviti mnogim igricama, melodijama, te slikama koje mogu i sami praviti.

Mlade osobe također mogu razmijenjivati podatke putem wireless-a ili putem bluetooth-a. Kako se i sama tehnologija sve više razvija tako i sve više djece ima pristup telefonima sa internetom i kamerama, što im omogućava pristup email-u, društvenim mrežama, forumima…

OPASNOSTI KOJE VREBAJU!

Osim što djeca provode mnogo vremena razgovarajući sa prijateljima a ne sa svojom porodicom, postoje određene opasnostikoje se mogu desiti prilikom korištenja mobitela.

Veliki broj telefona danas ima internet aplikacije za gledanje televizijskih programa, što znači da djeca danas mogu u bilo kojem trenutku pristupiti televizijskim programima ili sadržajima na internetu, bez da ih neko može nadgledati i kontrolisati. Mladi moraju paziti šta rade sa svojim slikama i kome ih proslijeđuju, jer je veoma lako da se određena slika u kratkom periodu nađe na mnogim telefonima, promijenjena ili stavljena online odakle se više i ne može potpuno onemogućiti njeno dalje širenje.

Ovo je veoma zabrinjavajuće jer se veliki broj tih slika vrti po sajtovima koje posjećuju pedofili. Mladi moraju znati da na taj način stvaraju opasnost da ih neko zlostavlja putem internet (cyberbulling), ili da ih ucjenjuje.

KAKO SMANJITI RIZIK OD OPASNOSTI

Jako je bitno objasniti za šta sve mobitel može koristiti te kakve posljedice može snositi u slučaju nepravilnog korištenja.

Danas postoje mobilni operateri koji prodaju telefona sa softverom koji vrši određene zabrane za uređaj i prije nego što dođe u ruke vašem djetetu, instalirajući aplikacije koje će sprječavati instaliranje aplikacija potencijalno opasnih za dijete.

Tako mladi ne mogu pristupiti svim sadržajima na internetu ili televizijskim kanalima. Napomenite svoje dijete da svaka slika koju pošalju nekom može biti preuzeta, promijenjena  i postavljena na internet i da od trenutka kada je nekome pošalju jednostavno gube kontrolu nad njom, neka pripaze kome će dati svoj broj te ih upozorite da ukoliko već moraju otvarati naloge na društvenim mrežama, da pripaze na sigurnost i količinu informacija koju će napisati o sebi.

Zajedno sa njima pregledajte stranice za mlade i pročitajte sve savjete kako bi se osjećali što sigurniji.

(reference: www.ceop.org.uk)

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj