"Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH" realizacije dvije edukacijske radionice za predstavnike vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola - Mostar, Bihać - novembar 2018.

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj