Seminar "Društvene mreže u sistemu obrazovanja - prednosti i mane" u organizaciji Udruženja nastavnika i profesora infomatike - eduIT i u suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Održan 11. januara 2013. godine u Sarajevu.

SOS linija za podršku

Prijavi ako te neko uznemirava

SOS linija za prijavu

Prijavi neprimjeren sadržaj