Dragi posjetioci našeg portala,

E-School je namjenjena umrežavanju nastavnog kadra i ostalih profesionalaca u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a u cilju efikasnije prevencije zloupotrebe informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija među djecom i mladima.

Shodno navedenom, Vašom registracijom dajete saglasnost za objavu ovih podataka na portalu.