Aktuelno

Održana press-konferencija na temu sprečavanje trgovine ljudima i nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini

By 20/05/2022 No Comments

Danas je Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) na press-konferenciji predstavio rezultate provedenih aktivnosti i postignutih rezultata u okviru projekta „PreACT – Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju i trgovine ljudima kroz podizanje svijesti i pružanje psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima”, realiziranog uz finansijsku podršku GIZ-a.

Prisutnima su se obratili Amela Efendić, ispred MFS-EMMAUS, Igor Mišović ispred GIZ-a te Ines Pašović, online media stručnjak. Gđa Efendić je istakla važnost ovakvih projekata koji imaju za cilj doprinijeti borbi protiv trgovine ljudima, posebno cyber traffickinga, seksualnog zlostavljanja, i nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini i smanjiti rizike za ugrožene grupe stanovništva kroz prevenciju, podizanje svijesti, kao i zaštitu mentalnog zdravlja i pružanjem psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima.

Poseban naglasaka stavljen je na Smjernice za pružanje mentalno zdravstvene i psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku koje su razvijene u okviru GIZ projekta u 2021. godini („Prevencija trgovine ljudima kroz podizanje svijesti i pružanje psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u Bosni i Hercegovini”). Smjernice su osmišljene na način da profesionalcima koji direktno rade sa žrtvama trgovine olakša rad na polju pružanja podrške i psihosocijalne zaštite žrtava, u cilju brige za njihovo mentalno zdravlje. Ove Smjernice su prevedene na engleski jezik zbog regionalne saradnje s ciljem poboljšanja pružanja usluga i podrške žrtvama trgovine ljudima.

Na press-konferenciji predstavljeni su i rezultati online kampanje koje je trajala 4 mjeseca i čiji je cilj bio podignuti svijest djece, roditelja i opće populacije o fenomenu cyber traffickinga i nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, kako se zaštititi i potražiti podršku.