Aktuelno

Jačanje kapaciteta profesionalaca uključenih u borbi protiv trgovine ljudima

By 07/07/2022 No Comments

U utorak i srijedu, 05. i 06.07.2022. godine, održana je multisektorska i multidisciplinarna radionica (Tabletop Exercise (TTX) za članove koordinacionih tijela i drugih predstavnika institucija sistema upućivanja za žrtve trgovine ljudima, u okviru projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, koji podržava USAID/INSPIRE i projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima”, koji podržava Evropska unija.

Obuka je održana uz podršku Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima a u skladu s Minimalnim standardima za podršku žrtvama trgovine ljudima, posebno djece, u BiH koristeći pristup simulacije na prikazu stvarnog slučaja trgovine ljudima, kroz simulacije uloga i intervencije unutar državnog referalnog mehanizma (DRM) uključujući komunikaciju sa drugim relevantnim profesionalcima i institucijama tokom procesa upućivanja.