Aktuelno

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za dizajn seta postera za podizanje svijesti i prevenciju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja

MFS-EMMAUS, ured u Sarajevu raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za dizajn seta postera za podizanje svijesti i prevenciju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja u sklopu projekta: „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima”.

Sve potrebne informacije možete pronaći ovdje.

Aplikacijski formular

Molimo Vas da prijave dostavite na e-mail sarajevo@mfs-emmaus.ba, do 29.09.2022. godine, sa naznakom prijava na poziv za razvoj postera za podizanje svijesti i prevenciju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja, – Aktivnost 5.8.3.4.- Dizajn.