Aktuelno

Izvještaj State Departmenta o trgovini ljudima – BiH ostala klasifikovana u nivo 2

Vlasti Bosne i Hercegovine ulažu značajna nastojanja pridržavanja minimalnih standarda za eliminiranje trgovine ljudima i pokazano je povećano jačanje nastojanja procesuiranja  ovog krivičnog djela. Ažurirane standardne operativne procedure (SOP) za identifikaciju žrtava podržale su prvu identifikaciju žrtava u neregularnim migrantskim tokovima. Federacija, RS, Brčko distrikt i svih 10 kantona su usvojili akcione planove.

U oblasti zaštite istaknuto je da je u 2021. godini identificiran manji broj žrtava trgovine ljudima u odnosu na proteklu te da se standardne operativne procedure (SOP) za identifikaciju i upućivanje žrtava na druge službe ne primjenjuju konzistentno. Takođe, promatrači su izvijestili da vođenje intervjua i postupak identifikacije nisu transparentni i da institucije često traže od žrtava da sarađuju u istrazi i krivičnom postupku kako bi dobile pomoć i podršku. Uz financijsku i tehničku pomoć nevladinih organizacija, uspostavljeno je šest novih mobilnih timova. Za djecu koja rade na ulici, i u riziku su od trgovine i drugih zloupotreba, kao podrška postoji sedam dnevnih centara, međutim, dnevni centri nemaju resurse, kapacitete ni osoblje i mogu obezbijediti samo osnovnu hranu, organizirati radionice i pružiti kratkoročan smještaj za mali broj djece.

Iako nisu bile financirane, nevladine organizacije su nastavile pružati usluge žrtvama u toku 2021. godine te u sigurnim kućama pružile smještaj, psihosocijalnu podršku, medicinsku pomoć i pravnu pomoć. Na žalost, još ne postoje mehanizmi za pružanje usluga žrtvama izvan sigurnih kuća, kao ni u centrima za socijalni rad.

Kao i u prethodnim godinama, trgovci ljudima podvrgavaju punoljetne i maloljetne ženske osobe iz BiH trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja,  Romska djeca se iskorištavaju za prisilno prosjačenje, izvršenje krivičnih djela, pružanje seksualnih usluga i služenje u domaćinstvu u prisilno sklopljenim brakovima. Trgovci podvrgavaju žrtve iz BiH i prisilnom radu u sektoru građevinarstva i drugim sektorima u susjednim balkanskim zemljama i u zemljama širom Evrope. Na hiljade migranata i izbjeglica, posebno žene i djeca bez pratnje, koji prolaze kroz BiH ili su zaglavljeni u BiH ili se krijumčare kroz BiH, u opasnosti su da postanu žrtve trgovine ljudima.

Preporuke State Departmenta se uglavnom odnose na preporuke za konkretne ciljeve i aktivnosti u cilju unapređenja borbe protiv trgovine ljudima u narednih godinu dana a što su preporuke za krivično gonjenje te preporuke za unapređenje zaštite.

BIH_2022 TIP Izvještaj za BiH (BIH)

BIH_2022_2023 Akcioni plan (BIH)

BIH_2022 TIP Report Country Narrative (ENG)

BIH _2022-2023 Action Plan (ENG)