Datum posljednje izmjene 02 Avgust 2018

Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS (MFS-EMMAUS) osnovana je početkom 1999. u Gračanici, s ciljem pružanja pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Sa svojih više od 230 zaposlenih i uredima u Sarajevu, Doboj Istoku i Srebrenici, Zvorniku, Goraždu, MFS-EMMAUS djeluje pružajući pomoć žrtvama trgovine ljudima, ilegalnim migrantima, žrtvama seksualnog zlostavljanja i drugih oblika eksploatacije, djeci kojoj je potrebna pomoć, mladima u riziku, starim i iznemoglim osobama, kao i ostalim ugroženim osobama.

Registrirana kao domaća, nevladina i neprofitna organizacija sa poljem djelovanja na području cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine, MFS-EMMAUS predstavlja jednu od vodećih organizacija u BiH u nevladinom sektoru i jednu od najvećih NVO u regiji Jugoistočne Europe, a članstvo u EMMAUS International omogućava funkcioniranje i razvijanje projekata u cijelom svijetu s ciljem pomaganja svim ugroženim kategorijama ljudi.

Tokom dugogodišnjeg djelovanja u Bosni i Hercegovini i široj regiji, MFS-EMMAUS je realizirao niz projekata kojima je pružena pomoć za više hiljada korisnika, uključujući izbjeglice, raseljena lica, ilegalne migrante, žrtve trgovine ljudima, stare i iznemogle osobe, beskućnike, osobe sa invaliditetom, mlade, HIV pozitivne osobe, HIV rizične skupine i ovisnike, te ostala ugrožena lica. Danas, MFS-EMMAUS predstavlja jednu od najvećih samoodrživih nevladinih organizacija u zemlji i regionu, koja realizira projekte u suradnji sa vladinim institucijama, nevladinim partnerima, lokalnim akterima, te inostranim donatorima i organizacijama. Od oktobra 2008. godine, MFS-EMMAUS posjeduje i Certifikat ISO 9001:2000, kojim se garantira europski standard kvaliteta usluga koje se, u sklopu realizacije projektnih aktivnosti, pružaju ugroženim kategorijama stanovništva u MFS-EMMAUS-u.

Misija Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS

"Stvarati, podržavati i oživljavati takve sredine u kojima će svi, osjećajući se slobodnim i poštovanim, moći udovoljavati svojim potrebama i međusobno se pomagati."

Vizija Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS

"Učiniti da svaki čovjek, svako društvo, svaka nacija može živjeti, iskazivati se i ostvarivati kroz razmjenu i raspodjelu, na jednako dostojanstven način!"

Back to Top